Avdrag för grön teknik

Vad avdrag är vet de flesta, men vad är grön teknik och hur hänger det här ihop? Ja, det kanske många undrar, men vi erbjuder det vi kallar för grön teknik och det innebär att vi har lösningar som är miljövänliga och klimatsmarta på olika sätt vilket förstås är jättebra. Genom att välja våra lösningar finns också möjlighet att få så kallat energiavdrag i form av en skatterabatt när du väljer att installera våra lösningar-

Viktiga avdrag för grön teknik

Genom att installera klimatsmarta lösningar kan du ha rätt att få avdrag för de kostnader som uppstår. Det går såklart inte att till exempel installera solceller utan kostnad, men genom att tänka till kan det förutom marknadsförd grön teknik avdrag finnas möjlighet att faktiskt sälja vidare överskottsenergi för den som vill det. Det är inte säkert att du själv gör av med all energi som solpanelerna ger och då är det perfekt om någon annan vill köpa det som blir över. Och det handlar inte bara om solceller, även laddstolpar för elbilar kommer stort och även här finns möjlighet att finansiera installationen på olika sätt. Om det exempelvis gäller en bostadsrättsförening eller en arbetsplats kan vi installera laddstation för flera bilar och då även se till att någon av laddboxarna kan upplåtas externt så att vem som helst kan ladda där och då får göra det till ett lite högre pris.

LED-belysning är också miljövänlig

Genom att byta till LED-belysning går det att göra ännu mer för miljön. Vi brinner för att hitta de bästa lösningarna från plats till plats och tillsammans kan vi se till att det blir fler och fler lösningar som är bra för vår miljö och för vårt klimat. Grön teknik behövs för att vi ska få ha kvar en grön planet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *