Energiberäkning i Stockholm

Behöver du hjälp att göra en energiberäkning i Stockholm? En energiberäkning är aktuell att genomföra om du planerar ett nybygge i Stockholm i samband med bygglovet. En energiberäkning kallas även för en energibalansräkning och innebär en grundlig uträkning av den nya byggnadens energitillskott och förbrukning. Man räknar på energitillskottet och energiförbrukningen, det vill säga vilket energi som kommer in i byggnaden minus den energi som kommer ut.

Utförande av energiberäkning i Stockholm

Att genomföra en energiberäkning är ytterst viktigt för dig som planerar att bygga en ny byggnad i Stockholm. Att genomföra en energiberäkning i Stockholm är ett krav för att kunna säkerställa att byggnaden uppfyller Boverkets byggregler. Om energiberäkningen inte uppfyller de uppsatta kraven förs en dialog vidare kring hur detta kan åtgärdas. Det kan exempelvis komma att behöva genomföras olika slags förändringar i konstruktionen av byggnaden. Det kan även vara aktuellt att se över alternativa ventilations – eller värmesystem om energiberäkningen inte uppfyller Boverkets krav. Om byggnaden uppfyller kraven kan du dra nytta av kunskapen kring hur energin kommer in och ut från din byggnad. Detta kan hjälpa dig få en uppfattning om eventuella kostnader för driften av byggnaden samt huruvida det finns läckage av energi som kan vara bra att vara medveten om. En Betydelsefull energiberäkning stockholm kan således vara avgörande för dig som planerar att använda ditt nybygge till någon typ av verksamhet eller som fast eller tillfällig bostad.

Tillförd energi och energiförluster

En energiberäkning går ut på att räkna ut skillnaden mellan energin som tillförs till en byggnad och eventuella energiförluster. Tillförd energi kan handla om värmeåtervinning, kroppsvärme, solinstrålning eller spillvärme som kan vara ett resultat av hushållsapparater. Energiförluster handlar om all energi som på ett sätt eller annat kan sippra ut från byggnaden. Det kan handla om värmeläckage från fönster, tak, väggar, grund och tappvarmvatten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *